Bliv en innovativ leder!

Corporate Social innovation – nu går ansvarlighed og vækst hånd i hånd!

 

CSR har længe været på programmet i de største danske virksomheder. Men opmærksomheden retter sig nu mod CSI – Corporate Social Innovation.

 
Af Susan Lund
 
Frem for en ren donation skal social ansvarlighed være et omdrejningspunkt for en innovationsproces, som skaber værdi for virksomheden. Med CSI kan virksomhederne med andre ord være med til at løse nogle af de store sociale problemer og miljømæssige udfordringer i verden samtidig med, at de udvikler nye forretningsområder og markeder.

CSI er et strategisk værktøj
Et CSI-baseret udviklingsprojekt skal ikke nødvendigvis give virksomheden et overskud isoleret betragtet. Men ved fx at igangsætte et projekt med bæredygtige, billige produkter til udviklingslande kan virksomheden få adskillige afledte benefits som know-how og market access. Når indkomsterne i udviklingslandene vokser, vil virksomheden have opnået et godt fundament til vækst og indtjening. 

CSI bliver derved et langt mere strategisk værktøj, hvor social ansvarlighed tænkes ind i kerneforretningen og virksomhedens udviklingsplaner.

Innovationsprocessen skal styres
Uanset om innovationsprocessen tager udgangspunkt i nytænkning af teknologier eller produkter, distributionsformer eller arbejdsformer, så skal processen styres og de rette ressourcer allokeres. Og CSI skal ikke nødvendigvis erstatte CSR – der vil fortsat være behov for, at virksomhederne bidrager med donationer og aktiv fundraising.


Intensivt lederkursus fra Aros Kurser

 

 

Aros Kurser